เกี่ยวกับเรา

 เกี่ยวกับเรา (Evergreen Food)


            บริษัท เอเวอร์กรีน ฟู๊ด จำกัด ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากจังหวัดร้อยเอ็ด ผลิตละจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป น้ำยาขนมจีนอบแห้ง สูตรเฉพาะของเอเวอร์กรีน จัดจำหน่ายคู่กับผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนอบแห้ง ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
             สินค้าจาก เอเวอร์กรีน ฟู๊ด เป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP 4 ดาว จากจังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ เอเวอร์กรีน ฟู๊ด ยังได้รับการสนับสนุน ทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  จากผู้เชี่ยวชาญจากหลายฝ่าย* ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณค่าทางอาหาร การผลิตได้มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงได้มาตรฐาน อ.ย. อีกด้วย
 

*** ได้รับการสนับสนุนจาก อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

 
 ******************************

 


03 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 104 ครั้ง

Engine by shopup.com