ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

หมวดหมู่: นวัตกรรม

 

   ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (Solar Green House)

 

          ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กระทรวงพลังงาน ให้การสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานนี้ เป็นโรงอบแห้งที่ออกแบบรูปพาราโบลา หลังคาทำจากวัสดุใสเป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนตชนิดเคลือบสารป้องกันแสงยูวีปิดบนหลังคาโครงโลหะที่ตั้งอยู่บนพื้นซีเมนต์
ซึ่งการใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตในการทำหลังคาทำให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านได้ดี แต่รังสีความร้อนที่แผ่จากภายในโรงอบแห้งจะผ่านออกมาได้น้อย จึงทำให้เกิดผลเรือนกระจก (Greenhouse effect) ความร้อนส่วนใหญ่จึงถูกกักเก็บอยู่ภายในโรงอบแห้ง 
 
           นอกจากนี้แผ่นโพลีคาร์บอเนตยังเป็นฉนวนความร้อนที่ดี  มีนํ้าหนักเบา ดัดโค้งได้ง่าย มีอายุใช้งานกว่า 10 ปี โรงอบแห้งแบบนี้จึงมีชื่อเรียกว่า ระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (Greenhouse solar dryer) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “พาราโบลาโดม” และเพื่อระบายความชื้นหรือนํ้าที่ระเหยออกจากผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบแห้งออกจากระบบ จึงมีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศและมีช่องอากาศเข้าเพื่อให้อากาศไหลเข้าโรงอบทดแทนอากาศที่ถูกดูดออก โดยใช้พัดลมกระแสตรง และมีแผง
โซลาเซลล์เพื่อให้กำลังไฟฟ้ากับพัดลม นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์ทำลมร้อนจากการเผาแก๊สเพื่อเป็นความร้อนเสริมสำหรับกรณีที่มีแสงแดดน้อยกว่าที่ต้องการ (สำหรับโครงการสนับสนุนของ พพ. จะสนับสนุน ส่วนความร้อนเสริมเฉพาะระบบฯ ขนาดใหญ่ แบบ พพ. 3 เท่านั้น) 
 
 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล   http://www.dede.go.th 

เอกสารอ้างอิง    http://www.dede.go.th/ewt_dl_link.php?nid=45069

23 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 46 ครั้ง

Engine by shopup.com